Διοικητικό Συμβούλιο
Κυβερνητικός Τομέας
Ιδιωτικός Τομεας