Η Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου με νέο Δ.Σ. συνεχίζει εστιάζοντας τη δράση της στα θέματα ΓεΣΥ-ΟΚΥπΥ

Με βασικό στόχο την ποιότητα στην Ακτινολογική πράξη

ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΣ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ ΣΙΑΚΑΛΛΗ*

Η Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου, στη Γενική και Εκλογοαπολογιστική της Συνέλευσή τον Νοέμβριο, καταρτίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) 2018-2020, του οποίου η νέα σύσταση φαίνεται στο επισυναπτόμενο έντυπο. Έχει εμπλουτιστεί με τέσσερις νέους συνάδελφους και όλοι μαζί θα συνεχίσουμε το έργο που με καινοτομία ξεκινήσαμε την προηγουμένη διετία, όχι μόνο με τη σύσταση επιτροπών στους Επιστημονικούς Τομείς, αλλά και  επιτροπών με έμφαση στην επαγγελματική υπόσταση των Ακτινολόγων για τη σωστή άσκηση της Ακτινολογίας, αφού τα φλέγοντα θέματα του ΓεΣΥ και ΟΚΥπΥ αφορούν μια μεγάλη μεταρρύθμιση και θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς τις επόμενες δεκαετίες για τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς.

Η Ακτινολογία, (διαγνωστική και επεμβατική) είναι μια από τις πλέον βασικές και απαραίτητες ιατρικές ειδικότητες, στην οποία η διάγνωση γίνεται μέσω της απεικόνισης και βασίζεται σε αποδείξεις επιστημονικά τεκμηριωμένες, με νομικά δικαιολογήσιμη  άσκηση της κάθε κλινικής πράξης (evidence-based medicine -EBM).

Η Ακτινολογία με το ευρύ πεδίο εφαρμογής της, με τις τρείς επίσημα αναγνωρισμένες υποειδικότητες (Νευροακτινολογία, Επεμβατική Ακτινολογία και Παιδοακτινολογία) και τις άλλες εξειδικεύσεις της και υπερ.-εξειδικεύσεις, καθώς και την συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση της, χαρακτηρίζεται από την μεγάλη ανάγκη για συνεχή επιστημονική ενημέρωση και δραστηριότητα σε όλους τους τομείς. Τα ανωτέρω οδήγησαν την Α.Ε.Κ, στην ανάγκη δημιουργίας επιστημονικών τομέων και επιτροπών και ξεκίνησε από την προηγούμενη διετία με την κατακύρωση του νέου της καταστατικού, το 2016.

Γιαυτό η Ακτινολογική Εταιρεία με τη σύνθεση του νέου ΔΣ, κάλεσε ταυτόχρονα όλους τους συναδέλφους να δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή, ώστε οι επικεφαλής των τομέων και επιτροπών να πλαισιώσουν τις σχετικές τους επιτροπές.

Εκτός της επιτροπής των επαγγελματικών θεμάτων ιδιωτικού τομέα, με επικεφαλής τον Δρ. Ηλία Κυριακόπουλο, η οποία ήδη ασχολείται με τις θέσεις μας για το ΓεΣΥ,  τώρα προσθέσαμε και την επιτροπή του κυβερνητικού τομέα με επικεφαλής τον Δρα Χρίστο Νικολάου, Β. Δ/ντη στο Γ.Ν. Λεμεσού, με σκοπό τη συγκρότηση της επιτροπής των Ακτινολόγων δημοσίου τομέα, για τη διατήρηση της επαγγελματικής υπόστασης των Ακτινολόγων στα αυτονομημένα κυβερνητικά νοσηλευτήρια.

Όσον αφορά τις Επιτροπές Επιστημονικών Τομέων, περιλαμβάνοντας άριστους επιστήμονες σε όλες τις υποειδικότητες και εξειδικεύσεις, ως ΑΕΚ έχουμε  ήδη διαγράψει μια πορεία με αναγνώριση, συμμετοχή και συμβολή μας, στα δρώμενα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην οργάνωση θεματικών ημερίδων με workshops και συνεδρίων στην Κύπρο, διεθνών και τοπικών.

Οι Επιστημονικοί Τομείς περιλαμβάνουν τις τρεις αναγνωρισμένες υποειδικότητες, την  Επεμβατική Ακτινολογία, Νευροακτινολογία και  Παιδοακτινολογία, καθώς και τους Τομείς Μαστού, Μυοσκελετικού, απεικόνισης Καρδίας, και Ογκολογικής απεικόνισης.

Κάθε Τομέας έχει τη δική του πολυπλοκότητα και απαιτεί διαφορετική επιστημονική γνώση και  δραστηριότητα όπως και άλλο τεχνολογικό εξοπλισμό, εκτός από τα υλικά για την κάθε ιατρική ακτινολογική πράξη.

Η Επιτροπή Τομέα Μαστού, ως μια ενδεικτική αναφορά, είναι η πλέον πολυάριθμη επιτροπή αναφορικά με τον αριθμό Ακτινολόγων που ασχολούνται με την απεικόνιση μαστού, αλλά η λιγότερο πολύπλοκη αναφορικά με το είδος ιατρικών πράξεων.

Η ενασχόληση στην απεικόνιση Μαστού, διαχωρίζεται ανάλογα με τον αντίστοιχο τεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ο Ακτινολόγος, έχοντας την πρακτική και επιστημονική γνώση,  όπως οι Ψηφιακές Μαστογραφίες και 3D Τομοσύνθεση, οι  Υπέρηχοι ή  οι  Μαγνητικές  Μαστογραφίες που αποτελούν ένα άλλο υπό /τομέα. Αντίστοιχα οι βιοψίες μαστού διακρίνονται ανάλογα με τον τεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται ως καθοδήγηση (μαστογράφο, υπέρηχους, μαγνητικό τομογράφο) και ανάλογα με το είδος βιοψίας όπως ανάλογα και τα υλικά, βελόνες κ. ά  που απαιτούνται.

Το ποια διαγνωστική μέθοδος θα επιλεγεί ή ποιο είδος βιοψίας στις περιπτώσεις για Μαστό όπως και σε όλες τις ιατρικές πράξεις Ακτινολογίας,  καθορίζονται από τις  Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες παραπομπής (justifying Referral quidelines for imaging) στις οποίες οι Ακτινολόγοι έχουν επίσης σημαντικό ρόλο. Θα έπρεπε να είναι οι ρυθμιστές  που θα δικαιολογήσουν την συγκεκριμένη παραπομπή από τον κλινικό ιατρό πριν δοθεί στον τεχνολόγο ακτινολογίας για τεχνική διεκπεραίωση της.

Στη Γενική Συνέλευση της ΑΕΚ, με μεγάλη συμμετοχή των Ακτινολόγων, πέραν της εκλογικής διαδικασίας και ανάδειξη νέου ΔΣ, αναπτύχθηκαν παρουσία του προέδρου ΠΙΣ, οι βασικές εργασιακές και λειτουργικές ανησυχίες για την εφαρμογή του Γε.Σ.Υ και τονίστηκε η πλήρης αδιαφορία εκ μέρους του ΟΑΥ στην συμπερίληψη παραμέτρων που αφορούν την ποιότητα, διότι η Ακτινολογία συνεχώς εξελίσσεται και  έχει άμεση σχέση με τον τεχνολογικό εξοπλισμό και χρήση υλικοτεχνικής υποδομής και παράλληλα η άρνηση τους για διαχωρισμό στον υπολογισμό βαρύτητας των ιατρικών πράξεων του ποσοστού της ιατρικής πράξης του Ακτινολόγου, δηλαδή η  γνωμάτευση ή επεμβατική του πράξη.

Στο τέλος εγκρίθηκε ομόφωνα Ψήφισμα από την Γενική Συνέλευση το οποίο επιδόθηκε στον ΠΙΣ,  όπου εκφράζετο ο προβληματισμός για τα τεκταινόμενα και ο σκεπτικισμός των Ακτινολόγων να μπουν στο σύνολο τους στο ΓεΣΥ, με τα δεδομένα Νοεμβρίου. Τώρα είναι ακόμα χειροτέρα για την Ακτινολογία.

Το ΔΣ Ακτινολογικής Εταιρείας ετοιμάζει ανακοίνωση και αφού ενημερώσει τα μέλη της θα προβεί προς  ενημέρωση των πολιτών, διότι πρέπει να γνωρίζουν και να έχουν άποψη για την ποιότητα των υπηρεσιών που θα τους προσφέρονται. Το ΓεΣΥ προχωρά και  θα πρέπει οι πολίτες να ζητήσουν να εφαρμοστεί σωστά, με ποιότητα και να είναι βιώσιμο.

*Πρόεδρος Ακτινολογικής Εταιρείας Κύπρου

MD,PhD,EDiNR,Ms.MPA

Επεμβατική Ακτινολόγος & Νευροακτινολόγος

Δ/ντρια Ακτινολογίας Γεν. Νοσ. Λάρνακας

Δείτε εδώ το νέο Δ.Σ.