Η πραγματικότητα για την Ακτινολογία υπό συνθήκες ΓεΣΥ με το παρόν σχέδιο

Και οι αλλαγές που θα προκύψουν στις προσφερόμενες υπηρεσίες

Η Ακτινολογική Εταιρεία, με αφορμή την στοχοποίηση των ιατρών μετά από το ντόμινο αρνήσεων επιστημονικών εταιρειών για το ΓεΣΥ και με επακόλουθο την απαξίωση των ιατρών από τους πολίτες, θεωρεί καθήκον της να ενημερώσει όλους για την πραγματική διάσταση και την αλήθεια περί των θέσεων του ΟΑΥ, καθώς και για τις συνέπειες που θα προκύψουν με τις προσφερόμενες υπηρεσίες Ακτινολογίας υπό συνθήκες ΓεΣΥ στους πολίτες, οι οποίοι ωφείλουν να ενημερωθούν.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Η Ακτινολογική Εταιρεία, ενημερώνει ότι στις πολλαπλές συναντήσεις που είχε από τον Ιούλιο με τον ΟΑΥ, αν και τίθεντο οι ανησυχίες και τα αιτήματα της για το ΓεΣΥ, εντούτοις δεν έβρισκε πρόσφορο έδαφος για συζήτηση και εξεύρεση λύσης.

Στην Γενική Συνέλευση στις 03/11/2018, τα μέλη μας με σκεπτικισμό με όσα λέγχθηκαν σχετικά με τις θέσεις του ΟΑΥ για την ειδικότητά μας, δήλωσαν ομόφωνα την προσήλωσή μας στην σωστή εφαρμογή ενός ΓεΣΥ, που θα προσφέρει αξιοπρεπείς υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες, στοχεύοντας στις βασικές αρχές για την διατήρηση της ποιότητας στην Ακτινολογική πράξη που ήδη προσφέρει και προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύσαμε αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Παραθέτουμε τις απαντήσεις από ΟΑΥ για συγκεκριμένα θέματα που θέσαμε στους ίδιους αναφορικά με την βιωσιμότητα και ποιοτική άσκηση της Ακτινολογίας:

1. 1 Αναφορικά με την ερώτηση μας για την ποιότητα όπως και την βιωσιμότητα του ακριβού τεχνολογικού εξοπλισμού των διαγνωστικών κέντρων:

  • Μας δήλωσαν ότι δεν ανησυχούν για την πιθανή μη επιβίωση όλων των υφιστάμενων ακτινολογικών κέντρων, διότι πιστεύουν ότι γίνονται περισσότερες εξετάσεις από όσες χρειάζονται και προσδοκούν στην μείωση του αριθμού των διαγνωστικών εξετάσεων σε σχέση με αυτές που γίνονται τώρα, καθώς και ότι δεν θα επικεντρωθούν σε πολύπλοκες διαγνωστικές εξετάσεις που απαιτούν ακριβό εξοπλισμό.

Άρα οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν την δυνατότητα διενέργειας των εξειδικευμένων εξετάσεων όπως έχουν τώρα π.χ. MRI, γιατί ο παραπέμπων ιατρός εάν στέλνει πολλά περιστατικά θα έχει πέναλτυ ενώ εάν στέλνει λίγα θα έχει μπόνους. Ποιός θα έχει την ευθύνη για τα άτυπα περιστατικά που δεν θα παραπέμπονται και θα χάνεται μια σοβαρή διάγνωση ;

  • Η κατά συνέχεια επόμενη ερώτηση μας, εστιάζετο στις εξειδικευμένες εξετάσεις με ειδικά πρωτοκόλλα, για το ποιος θα δικαιολογήσει εάν η ζητούμενη απεικονιστική εξέταση από τον παραπέποντα ιατρό είναι η ενδεδειγμένη για κάθε περίπτωση.

Στην Ευρώπη οι Ακτινολόγοι έχουν λόγο κι υποχρέωση να δικαιολογήσουν την κάθε παραπομπή ή να κατευθύνουν στην πιο κατάλληλη, με τις κατευθυντήριες οδηγίες παραπομπής (justifying reference quidlines) και με ομαδικές συναντήσεις τα “MDT meetings” με κλινικούς ιατρούς, για τα πολύπλοκα περιστατικά.

Διαπιστώσαμε ότι υπέυθυνοι θα είναι μόνο οι γενικοί ιατροί και όχι οι Ακτινολόγοι, που δεν θα έχουν καν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε περαιτέρω εξέταση στις περιπτωσεις που επιβάλλεται για να ολοκληρωθεί μία διάγνωση κάτι που τώρα γίνεται καθημερινά.

1. 2. Με την άρνηση αναγνώρισης του χρόνου γνωμάτευσης του Ακτινολόγου, ως η ιατρική του πράξη, όπως αντίστοιχα η επίσκεψη στους κλινικούς ιατρούς :

  • Είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας από την πρόσβαση στο ιστορικό του ασθενούς. Δηλαδή δεν μας έχουν συμπεριλάβει στους ιατρούς που θα δικαιούνται πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα ενημέρωσης ηλεκτρονικού φάκέλλου με το ιστορικό και τις προηγούμενες εξετάσεις του ασθενούς. Άρα ο Ακτινολόγος θα προβαίνει στην διάγνωση, χωρίς σωστό ιστορικό και χωρίς σύγκριση, με αποτέλεσμα την αυξημένη πιθανότητα ιατρικού λάθους.
  • Επίσης κατά συνέχεια δεν αποδέχονται ούτε και την αμοιβή της 2ης γνώμης (επανεκτίμησης ή της 2η εξειδικευμένης Ακτινολογικής γνωμάτευσης). Η 2η γνώμη είναι απαραίτητη για τον ασθενή, ειδικά σε δύσκολα περιστατικά, κάτι που τώρα εφαρμόζεται συχνά και αποζημιώνεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
  • Κατάργηση της κατευθείαν επίσκεψης στον Ακτινολόγο η το διαγνωστικό κέντρο επιλογής τους, για τον τακτικό προληπτικό Μαστογραφικό και υπερηχογραφικό έλεγχό για καρκίνο μαστού όπως και για εξετάσεις οστεοπόρωσης των γυναικών ή και άλλων προληπτικών ελέγχων. Με την απαγόρευση εκ μέρους του ΟΑΥ της κατευθείαν παραπομπής στους Ακτινολόγους, θα πρέπει να προηγείται η επίσκεψη στον γενικό ιατρό με την αναμενόμενη ταλαιπωρία και χρονοκαθυστέρηση για ραντεβού, ο οποίος θα τις παραπέμψει σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο του συστήματος.
  • Το παράδοξο είναι ότι ενώ ο ΟΑΥ απαγορεύει το δικαίωμα αυτό, με κίνδυνο να μην γίνονται σωστά οι απεικονιστικοί προληπτικοί ελέγχοι λόγω χρονοκαθυστέρησης, επιτρέπει όμως σε άλλες κλινικές ειδικότητες την αυτοπαραπομπή για απεικονιστικές εξετάσεις, με την συνεπαγόμενη αύξηση του οικονομικού κόστους του ΓεΣΥ.

1. 3. Με τον απίστευτα χαμηλό οικονομικό προϋπολογισμό για την Ακτινολογία

  • Ρωτήσαμε τι ποιότητα τεχνολογίας και τι εξειδικευμένος μηχανικός εξοπλισμός θα μπορεί να συντηρηθεί με ένα εξευτελιστικά χαμηλό προϋπολογισμό για την Ακτινολογία, βασισμένο σε ένα υποθετικό υπολογισμό;
  • Μήπως ο ΟΑΥ αποσκοπεί με την εφαρμογή του ΓεΣΥ να συμβληθεί μόνο με φτηνά, χαμηλής ποιότητας ακτινολογικά διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικά νοσοκομεία, ώστε να επιβιώσει με τον χαμηλό αυτό προϋπολογισμό; Τότε, τι ποιότητα υγείας θα προσφέρει; Ποιός θα αναλάβει την ευθύνη και το κόστος για τα σοβαρά ιατρικά λάθη λόγω λανθασμένων διαγνώσεων που θα οφείλονται στο συγκεκριμένο σύστημα;
  • Η ανάγκη ποιοτικής διάγνωσης στην Ακτινολογία ενισχύεται τόσο από στατιστικές σε δικαστικούς αγώνες όσο και από μελέτες, όπου μεγάλο ποσοστό λανθασμένης διάγνωσης οφείλεται στην έλλειψη επικοινωνίας (μη πρόσβαση στο ιστορικό των ασθενών) καθώς και σε χαμηλής ποιότητας τεχνολογία και μηχανικό εξοπλισμό. (πρόσφατες στατιστικές των ΗΠΑ. “Radiology Malpractice Claims Review Drives Suggestions for Improvement Ingrid Hein December 21, RSNA 2018”)
  • Στις Επεμβατικές κυρίως Ακτινολογικές πράξεις σε εξωνοσοκομειακή βάση π.χ. βιοψίες μαστού, ή άλλες βιοψίες ή εμβολισμό σε αγγειογράφο, ή σε μία θερμοκαυτηρίαση που η τιμή μιας βελόνας κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ ποιά θα είναι τα κριτήρια εάν θα γίνει ή της επιλογής του είδους της βιοψίας; Ιατρικά ή οικονομικά;

Η Πραγματικότητα για τα θέματα των Ακτινολόγων και Ακτινολογίας

Ένα σύστημα Υγείας για να πετύχει, θα έπρεπε να υποστηρίζει τους γιατρούς του που θα το εφαρμόσουν. Παρόλα αυτά ο ΟΑΥ τον Δεκέμβριο με μονομερή απόφαση κατά την συνάντηση τους στο Υπουργείο Υγείας, παρέδωσαν στον ΠΙΣ, ένα ξεχωριστό προϋπολογισμό για την Ακτινολογία προσθέτοντας και δύο άλλες ειδικότητες μαζί .

Ο προϋπολογισμός αυτός, αντιστοιχεί μόνο στο 2.5% του ήδη ελλειμματικού συνολικού προϋπολογισμού για το ΓεΣΥ, ενώ το ποσοστό που δίδεται τώρα από τα παρόντα συστήματα υγείας στην Κύπρο αντιστοιχεί στο 10% περίπου για τις Ακτινολογικές πράξεις, χωρίς τις άλλες δύο ειδικότητες.

Έπραξαν αντίθετα με ότι μας είχαν συμβουλεύσει. Δηλαδή μας τόνιζαν ότι ένας ξεχωριστός προϋπολογισμός δεν θα μας λύσει τα λειτουργικά προβλήματα ούτε και το θέμα κριτηρίων στη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων από άλλες ειδικότητες, αλλά ότι θα είναι μπούμερανκ εις βάρος μας, διότι δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε ή να αντισταθούμε στην αυξημένη ζήτηση, άρα η τιμή μονάδας θα υποβαθμίζεται στις τιμές ανά ιατρική πράξη

Στην μετέπειτα συνάντηση μας μαζί τους, διαπιστώσαμε ότι στηρίχτηκαν σε υποθετικούς υπολογισμούς χωρίς καν αναλογική μελέτη κόστους εξετάσεων και χωρίς έλεγχο του κύκλου εργασιών των μεγάλων διαγνωστικών κέντρων.

Διερωτόμαστε που αποσκοπεί αυτή η προχειρότητα ενω εμείς ήδη προχωρούμε σε έγκυρους υπολογισμούς με τον οίκο Deloitte.

Ποια η δικαιολογία αφού υπάρχουν διαφανή στοιχεία κύκλου εργασιών στον Έφορο Εταιρειών όπως και των τεραστίων εξόδων συντήρησής όλων των διαγνωστικών κέντρων, απο τις δηλώσεις τους, διότι σχεδόν όλα είναι δημόσιες εταιρείες, άρα δεν υπάρχει θέμα απόκρυψης στοιχείων ή φοροδιαφυγής . Οι Ακτινολόγοι δε, οι πλέιστοι εργάζονται ως υπάλληλοι σε αυτά.

Το πιο οξύμωρο ήταν η ανάλυση τους, για το ποσό που θα παίρνουν οι Ακτινολόγοι, δηλαδή υπολογίζοντας το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού και τον αριθμό Ακτινολόγων, με μια απλή διαίρεση, μας είπαν ότι θα παίρνει ο κάθε Ακτινολόγος 150χιλ. Ευρώ ετησίως, δηλαδη όπως υπολόγιζαν την αμοιβή των κλινικών ιατρών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Παράλληλα όμως, μας διευκρίνησαν ότι στο ποσό αυτό θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα συντήρισης του ακριβού εξοπλισμού, τα λειτουργικά έξοδα του προσωπικού, τα αναλώσιμα ακόμα και τα υλικά της κάθε κάθε εξετασης, σκιαγραφικά ή τα ακριβά υλικά των επεμβατικών πράξεων.

Η δε είσπραξη του ως ανω ποσού θα γίνεται από τα διαγνωστικά κέντρα που το κάθε ένα από αυτά, αφού αφαιρέσει όλα τα ως άνω εξοδα, εάν απομείνουν , θα πληρωθεί και ο Ακτινολόγος. Π.χ ένας εξειδικευμένος ακτινολόγος που γνωματεύει MRI, με τόσα χρόνια σπουδές και εξειδικεύσεις, να περιμένει στο τέλος του μήνα εάν θα πάρει ανάλογα με την τιμή της μονάδας 5 ή 10 ευρω για κάθε γνωμάτευση που αντιστοιχεί τουλαχιστον σε 45 λεπτά χρόνο εργασίας και αυτό δεδομένου ότι θα αναγνωριστεί ποσοστό ιατρικής πράξης του Ακτινολόγου που δυστυχώς αρνούνται να αναγνωρίσουν. Δηλαδή στους καταλόγους των ιατρικών πράξεων για την Ακτινολογία, δεν αποτυπώνουν την αξία της Ακτινολογικής πράξης ως τον χρόνο γνωμάτευσης του Ακτινολόγου, όπως αντίστοιχα είναι η Ιατρική επίσκεψη στις άλλες ειδικότητες, παρερμηνεύοντας ακόμα και τους καταλόγους από ΗΠΑ στους οποίους βασίστηκαν. Εν κατακλείδι στους Ακτινολόγους ούτε ετήσιο ποσό καθορίζεται ως αμοιβή όπως στους γενικούς ιατρούς, αλλά ουτε και αμοιβη ανά πράξη όπως στους ειδικούς ιατρούς.

Τελειώνοντας αφήνουμε τις ως άνω επεξηγησεις μας στην κρίση σας και καλούμε τους αρμόδιους φορείς όπως αφουγκραστούν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των θεμάτων της Ακτινολογίας, που ακόμα δεν επιλήθηκαν ούτε καν οι βασικές αρχές λειτουργίας της στο ΓεΣΥ. Θα πρέπει δε, να έχουν υπόψιν την αναγκαιότητα της Ακτινολογίας, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και δευτεροβάθμια/τριτοβάθμια ιατρική περίθαλψη».