Χαιρετισμός Προέδρου – Εφαρμοσμένη Υπερηχογραφία στο Μυοσκελετικό και Αγγεία

Δείτε το pdf εδώ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου, εστιαζόμενη όπως πάντα στην συνεχή εκπαίδευση των Ακτινολόγων, σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική αυτή ημερίδα, που αφορά τις νεότερες εξελίξεις στην απεικόνιση των αγγείων και του μυοσκελετικού συστήματος με τους υπερήχους και την εφαρμογή τους στην κλινική πράξη .

Η απεικόνιση των αγγείων με την έγχρωμη Doppler υπερηχογραφία όταν εκτελείται από Ακτινολόγους ή από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων με αναγνωρισμένη εξειδίκευση, αποτελεί διεθνώς το “gold standard” στην ταχεία διάγνωση της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης στα επείγοντα περιστατικά. Αποτελεί επίσης απεικονιστική μέθοδο εκλογής στη διερεύνηση πολλαπλών άλλων παθήσεων του αρτηριακού και φλεβικού συστήματος.

Η απεικόνιση του μυοσκελετικού συστήματος με τους υπερήχους όταν εκτελείται από εξειδικευμένο Ακτινολόγο ή άλλο ιατρό, βοηθά καθοριστικά στην ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση παρακάμπτοντας συχνά την ανάγκη για σημαντικά πιο δαπανηρές απεικονιστικές εξετάσεις και επιπλέον δίνει τη δυνατότητα για την άμεση εφαρμογή επεμβατικών πράξεων, με σκοπό τη διάγνωση ή/και τη θεραπεία. Επιπρόσθετα στην ημερίδα αυτή θα αναπτυχθεί το θέμα της υπερηχογραφικής εξέτασης για το συγγενές εξάρθρημα του ισχίου σε νεογνά και βρέφη και θα συζητηθεί η δημιουργία των κοινών κατευθυντήριων γραμμών από τις τρείς επιστημονικές εταιρείες, την Παιδιατρική, την Ορθοπεδική εταιρεία και την Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου.

Με την ενεργό συμμετοχή όλων σας, προσδοκούμε σε ένα ευχάριστο, διαδραστικό και αποδοτικό συνέδριο.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου Ακτινολογικής Εταιρείας Κύπρου
Η Πρόεδρος

Χρύσα Τζιακούρη Σιακαλλή MD, PhD, EDiNR, MPA

 

Δ.Σ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ / ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Χ. Τζιακούρη Σιακαλλή
Αντιπρόεδρος: Μ. Μιχαιλίδης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Ηρακλέους
Β. Γραμματέας: Ε. Πρωτοπαπά
Ταμίας: Ρ. Δημητριάδου
Μέλη: Η. Κυριακόπούλος, Κ. Ιωαννίδης, Μ. Κοντού Αλλαγιώτη, Σ. Κοκκής, Γ. Κολοκασίδης, Κ. Πατάτας, Μ. Τσιτσκάρη, Μ. Αριστείδο