Πρόεδρος: Χρύσα Τζιακούρη Σιακαλλή
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Μιχαηλίδης
Γεν. Γραμματέας: Ελένη Ηρακλέους
Β Γραμματεας : Ελίζα Πρωτοπαπά
Ταμίας : Ρένα Δημητριάδου
Μέλη: Ηλίας Κυριακόπουλος Κλεάνθης Ιωαννίδης
Μαρία Κοντού Αλλαγιώτη Κυριάκος Πατάτας
Στέλιος Κοκκής Μαρία Τσιτσκάρη
Γιάννης Κολοκασίδης Κυριάκος Αριστείδου