Συνέδριο Ογκολογίας – Μάιος 2017

Συνέδριο Ογκολογίας
Σάββατο 13 Μάιου 2017
Semeli Hotel – Λευκωσία

 

IOseminar-1

IOseminar-2